Gear Pump


LOADING IMAGES

Bơm bánh răng ăn khớp ngoài
Áp suất lớn nhất tới 300 bar
Lưu lượng: tới 100 cc

Loading...
Còn trong kho Giao hàng trong 04 tuần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

5 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần