Suction Filters


LOADING IMAGES

Lọc hút thủy lực
Theo chuẩn quốc tế, vật liệu inox
Độ tinh lọc 100 mircomet

Còn trong kho Giao hàng trong 04 tuần