CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bảo vệ dữ liệu là một vấn đề liên quan đến niềm tin và sự tin tưởng của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và quyền được bảo vệ dữ liệu cá nhân. Vì vậy, việc bảo vệ, thu thập, xử lý hợp pháp và việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn là một mối quan tâm lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp lý khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và muốn thông báo cho bạn về việc chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn như thế nào. Tuyên bố sau đây giải thích dữ liệu nào được thu thập trên trang web của chúng tôi, trong doanh nghiệp của chúng tôi; dữ liệu nào chúng tôi xử lý và cách thức sử dụng các dữ liệu đó.

1. VĂN PHÒNG CHỊU TRÁCH NHIỆM
Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật BIBUS VIETNAM chịu trách nhiệm thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn phản đối việc thu thập, xử lý hoặc sử dụng dữ liệu của mình bởi BIBUS VIETNAM, bạn có thể gửi phản đối của mình bằng email hoặc thư đến địa chỉ liên hệ sau:
Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật BIBUS VIETNAM

  • Số 10, đường Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, quận 7, TP HCM.

2. CÁCH THU THẬP, XỬ LÝ VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

2.1 DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Dữ liệu cá nhân là thông tin về một cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi ký kết hợp đồng, đăng ký và tạo tài khoản khách hàng của bạn. Trong hoạt động thông thường, chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cần thiết để xử lý đơn đặt hàng theo luật định.
Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm pháp lý về những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

2.2 TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG
Dữ liệu cần thiết cho việc xử lý đơn hàng (tên, số điện thoại, email, v.v) mà bạn cung cấp để thực hiện hợp đồng hoặc để thực hiện các yêu cầu trước khi ký hợp đồng ví dụ như đề nghị báo giá.
Trong trường hợp điều chỉnh hoặc yêu cầu thông tin, vui lòng liên hệ với người liên hệ của bạn hoặc trung tâm thông tin được đề cập ở điểm 1.

2.3 TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG WEBSHOP
Đối với mỗi khách hàng đăng ký, chúng tôi thiết lập quyền truy cập trực tiếp vào dữ liệu của người đó (tài khoản khách hàng) được bảo vệ bằng mật khẩu. Tại đây bạn có thể xem dữ liệu về các đơn hàng đã hoàn thành, đơn hàng đang chờ, những đơn hàng gần đây và quản lý dữ liệu mua hàng của bạn. Vui lòng bảo mật dữ liệu truy cập cá nhân và không trao thông tin truy cập của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mật khẩu bị sử dụng sai. Nếu bạn không đăng xuất, bạn sẽ vẫn đăng nhập tự động. Chức năng này cho phép bạn sử dụng một số dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: 'MyBIBUS') mà không phải đăng nhập lại mỗi lần.

2.4 THU THẬP, XỬ LÝ VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN
Bảo vệ dữ liệu là việc rất quan trọng đối với chúng tôi. Do đó, chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp lý khi thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý các thông tin trong toàn bộ quá trình mua hoặc bán của bạn để xác định các dịch vụ, cách quản lý và các hoạt động tiếp thị của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được chuyển hoặc truyền cho bên thứ ba nếu điều này là cần thiết cho mục đích xử lý hợp đồng, lập hóa đơn, các hoạt động khuyến mãi, hoặc nếu được bạn cho phép.

2.5 SỬ DỤNG DỮ LIỆU CỦA BẠN ĐỐI VỚI MỤC ĐÍCH QUẢNG CÁO
Ngoài việc xử lý dữ liệu của bạn để hoàn thành các giao dịch mua bán tại BIBUS, chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để liên lạc với bạn về các đơn đặt hàng, về sản phẩm hoặc sử dụng cho các chiến dịch tiếp thị hoặc giới thiệu các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Bạn có thể phản đối việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình cho mục đích quảng cáo vào bất cứ lúc nào bằng cách liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ nằm trong mục 1.

2.5.1 BẢN TIN NEWSLETTER
Đối với việc gửi bản tin newsletter, chúng tôi sử dụng quy trình sau: đăng ký bằng văn bản tại gian hàng của chúng tôi tại hội chợ thương mại hoặc đăng ký bằng e-mail thông qua nhân viên kinh doanh. Khi nhận được thông tin, chúng tôi sẽ gửi cho bạn bản tin newsletter qua e-mail. Nếu bạn không còn muốn nhận bản tin từ chúng tôi, bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

2.5.2 NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢO SÁT Ý KIẾN
Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu của bạn để thông báo cho bạn về bất kỳ chương trình khuyến mãi hay chính sách ưu đãi của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu của bạn để nghiên cứu thị trường và khảo sát ý kiến của bạn. Tất nhiên, chúng tôi không sử dụng danh tính của bạn cho mục đích thống kê. Phản hồi của bạn đối với các cuộc khảo sát sẽ không được chuyển hoặc công bố cho bên thứ ba. Bạn có thể phản đối việc sử dụng dữ liệu cho nghiên cứu thị trường và ý kiến bất cứ lúc nào bằng cách liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ tại mục 1. Ngoài ra, bạn cũng có thể thông báo bằng cách bấm vào một liên kết hủy đính kèm trong mỗi email khảo sát.

2.6 THỜI GIAN LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ cho đến khi bạn yêu cầu hủy bỏ hoặc khi bạn tự đăng nhập vào tài khoản của mình và hủy bỏ thông tin cá nhân, hoặc khi công ty dừng các hoạt động (giải thể, phá sản).

3. COOKIES
Chấp nhận cookies không phải là điều kiện bắt buộc để truy cập trang web của chúng tôi. Tuy nhiên các chức năng trên trang web của chúng tôi có thể bị hạn chế nếu bạn không cho phép chúng tôi đặt cookies.

Cookies là gì? Cookies là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị đầu cuối của bạn với sự trợ giúp của trình duyệt và lưu trữ các cài đặt và dữ liệu nhất định để trao đổi với hệ thống của chúng tôi thông qua trình duyệt của bạn. Cookies không gây ra thiệt hại gì. Một số cookies vẫn được lưu trữ trên thiết bị của bạn cho đến khi bạn xóa chúng. Chúng cho phép chúng tôi nhận ra trình duyệt của bạn vào lần tới khi bạn ghé thăm trang web của chúng tôi.

Những cookies này làm cho trang web của chúng tôi thân thiện hơn, hiệu quả và an toàn hơn. Mục đích duy nhất của các cookies này là điều chỉnh các chính sách ưu đãi của chúng tôi theo mong muốn của bạn một cách tốt nhất và làm cho việc truy cập của bạn trên trang web của chúng tôi đạt hiệu quả cao nhất.

Dữ liệu nào được lưu trữ trong cookies?
BIBUS sử dụng cookies cho Google Analytics, cho Matomo (công cụ Analytics) để tự động đăng nhập bạn vào các trang bằng thông tin đăng nhập và các biểu mẫu để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Chúng tôi cố gắng tránh cookies. Chỉ có một số nhận dạng được lưu trữ trong các cookies.

Chúng tôi sử dụng cookies từ các công cụ phân tích để xem trang nào của chúng tôi được truy cập và sản phẩm nào khơi dậy mối quan tâm lớn nhất cũng như để xác định bất kỳ lỗi kỹ thuật nào.

Làm thế nào bạn có thể ngăn chặn việc lưu trữ cookies?
Trong trình duyệt của bạn, bạn có thể đặt rằng việc lưu trữ cookies chỉ được chấp nhận nếu bạn đồng ý. Nếu bạn chỉ muốn chấp nhận cookies BIBUS chứ không phải cookies của các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của chúng tôi, bạn có thể chọn cài đặt trong trình duyệt "Chặn cookies của bên thứ ba". Thông thường, chức năng trợ giúp trong thanh menu của trình duyệt web sẽ cho bạn thấy cách bạn có thể từ chối cookies mới và hủy kích hoạt cookies đã nhận được.

4. NHẬT KÝ DỮ LIỆU
Với mỗi lần truy cập vào các trang của BIBUS, dữ liệu sử dụng được truyền qua trình duyệt Internet tương ứng và được lưu trữ trong các tệp nhật ký, gọi là tệp nhật ký máy chủ. Các bản ghi dữ liệu được lưu trữ theo cách này chứa dữ liệu sau: Ngày và giờ truy cập, tên của trang được truy cập, Địa chỉ IP, URL liên kết giới thiệu (URL gốc mà bạn truy cập trang web), lượng dữ liệu được truyền, cũng như thông tin về sản phẩm và phiên bản của trình duyệt được sử dụng. Chúng tôi chỉ sử dụng các bộ dữ liệu tệp nhật ký này cho mục đích chẩn đoán kỹ thuật để tìm và sửa lỗi nhanh hơn và để tối ưu hóa cài đặt máy chủ.

Các tệp nhật ký của dịch vụ máy chủ web thường được xóa tự động sau 4 tháng hoặc sau khi đạt đến giới hạn dung lượng, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước đó. Các tệp nhật ký này cũng có thể bị xóa bởi chúng tôi bất cứ lúc nào, ví dụ: để di chuyển máy chủ hoặc khi đạt được kích thước tệp nhất định.

5. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP ĐƯỢC
Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn trong nội bộ doanh nghiệp của mình nhưng chỉ cho những người cần thông tin đó để cung cấp thêm dịch vụ hoặc để hỗ trợ các yêu cầu của bạn. Chúng tôi cũng cho phép thông tin của bạn được tiếp cận bởi bên thứ ba chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi:

- Các công ty của tập đoàn BIBUS AG.

- Đối tác: đối tác là người mà chúng tôi hợp tác để cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn đã yêu cầu hoặc mua (ví dụ: vận chuyển, bảo hiểm, ngân hàng…).

- Nhà cung cấp dịch vụ: các công ty được lựa chọn cẩn thận để cung cấp các dịch vụ thay cho chúng tôi ( ví dụ: các công ty cổ chức sự kiện, khảo sát ý kiến khách hàng, v.v.).

- Các bên khác do pháp luật quy định.

- Các bên khác được bạn đồng ý hoặc theo chỉ dẫn của bạn.

6. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Chúng tôi rất coi trọng công tác bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi đã đưa ra các biện pháp bảo vệ vật lý và kỹ thuật để bảo mật thông tin chúng tôi thu thập được. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy tính hoặc kết nối không dây nào là hoàn toàn bảo mật cả.