Bộ nối xích Tsubaki


LOADING IMAGES

Dùng để nối hai đầu xích con lăn RS một dãy

Loại chốt chẻ

Loading...
Còn trong kho Giao hàng trong 04 tuần
mỗi trang