Series QS-12


LOADING IMAGES

Piston rod/body diameter: Ø 4mm / Ø 12mm
Valve: integrated
Connection: Piston rod/body thread : M4*4 / M4*4
Progressivity: approximately 21%.
Speed & damping: normal speed - average damping over about 10mm
Material: ceramic treatment on the rod (corrosion resistance 216 h according to DIN 50021 SS)
Black epoxy paint on the body


Đường kính thanh đẩy pittong/xylanh: Ø 4mm / Ø 12mm
Van: tích hợp
Bộ phận nối: ren thanh đẩy pittong/xylanh: M4*4 / M4*4
Độ tịnh tiến: xấp xỉ 21%
Tốc độ & giảm rung: tốc độ bình thường – giảm rung bình thường trên 10 mm
Vật liệu: xử lý ceramic trên thanh đẩy pittong (Khả năng chống ăn mòn trong 216 giờ theo DIN 50021 SS) - Sơn epoxy màu đen trên xylanh

Loading...
Còn trong kho Giao hàng trong 04 tuần
 1. 989,000 ₫
  Xem phụ kiện
 2. 989,000 ₫
  Xem phụ kiện
 3. 989,000 ₫
  Xem phụ kiện
 4. 989,000 ₫
  Xem phụ kiện
 5. 1,018,000 ₫
  Xem phụ kiện
 6. 1,027,000 ₫
  Xem phụ kiện
 7. 1,032,000 ₫
  Xem phụ kiện
 8. 1,070,000 ₫
  Xem phụ kiện
 9. 1,085,000 ₫
  Xem phụ kiện
mỗi trang