Series QS-15


LOADING IMAGES
galleryImageOne

Piston rod/body diameter: Ø 6mm / Ø 15mm
Valve: integrated
Connection: Piston rod/body thread : M5*5 / M5*5
Progressivity: approximately 34%.
Speed & damping: normal speed - average damping over about 10mm
Material: ceramic treatment on the rod (corrosion resistance 216 h according to DIN 50021 SS)
Black epoxy paint on the body


Đường kính thanh đẩy pittong/xylanh: Ø 6mm / Ø 15mm
Van: tích hợp
Bộ phận nối: ren thanh đẩy pittong/xylanh: M5*5 / M5*5
Độ tịnh tiến: xấp xỉ 34%
Tốc độ & giảm rung: tốc độ bình thường – giảm rung bình thường trên 10 mm
Vật liệu: xử lý ceramic trên thanh đẩy pittong (Khả năng chống ăn mòn trong 216 giờ theo DIN 50021 SS) - Sơn epoxy màu đen trên xylanh

Loading...
Còn trong kho Giao hàng trong 04 tuần
 1. 1,148,000 ₫
  Xem phụ kiện
 2. 1,160,000 ₫
  Xem phụ kiện
 3. 1,166,000 ₫
  Xem phụ kiện
 4. 1,061,000 ₫
  Xem phụ kiện
 5. 1,276,000 ₫
  Xem phụ kiện
 6. 1,090,000 ₫
  Xem phụ kiện
 7. 1,090,000 ₫
  Xem phụ kiện
 8. 1,093,000 ₫
  Xem phụ kiện
 9. 1,111,000 ₫
  Xem phụ kiện
mỗi trang