Series QS-19


LOADING IMAGES
galleryImageOne

Piston rod/body diameter: Ø 8mm / Ø 19mm
Valve: integrated
Connection: Piston rod/body thread : M8*9 / M8*8
Progressivity: approximately 40%.
Speed & damping: low speed - high damping between 20mm to 60mm according to the stroke
Material: ceramic treatment on the rod (corrosion resistance 216 h according to DIN 50021 SS)
Black epoxy paint on the body


Đường kính thanh đẩy pittong/xylanh: Ø 8mm / Ø 19mm
Van: tích hợp
Bộ phận nối: ren thanh đẩy pittong/xylanh: M8*9 / M8*8
Độ tịnh tiến: xấp xỉ 40%
Tốc độ & giảm rung: tốc độ thấp - giảm rung cao từ 20mm đến 60mm theo bước
Vật liệu: xử lý ceramic trên thanh đẩy pittong (Khả năng chống ăn mòn trong 216 giờ theo DIN 50021 SS) - Sơn epoxy màu đen trên xylanh

Loading...
Còn trong kho Giao hàng trong 04 tuần
 1. 1,256,000 ₫
  Xem phụ kiện
 2. 1,282,000 ₫
  Xem phụ kiện
 3. 1,317,000 ₫
  Xem phụ kiện
 4. 1,369,000 ₫
  Xem phụ kiện
 5. 1,531,000 ₫
  Xem phụ kiện
 6. 1,189,000 ₫
  Xem phụ kiện
mỗi trang