Series QS-22


LOADING IMAGES
galleryImageOne

Piston rod/body diameter: Ø 10mm / Ø 22mm
Valve: integrated
Connection: Piston rod/body thread : M8*9 / M8*8
Progressivity: approximately 45%.
Speed & damping: low speed - high damping between 20mm to 70mm according to the stroke
Material: ceramic treatment on the rod (corrosion resistance 216 h according to DIN 50021 SS)
Black epoxy paint on the body


Đường kính thanh đẩy pittong/xylanh: Ø 10mm / Ø 22mm
Van: tích hợp
Bộ phận nối: ren thanh đẩy pittong/xylanh: M8*9 / M8*8
Độ tịnh tiến: xấp xỉ 45%
Tốc độ & giảm rung: tốc độ thấp - giảm rung cao từ 20mm đến 70mm theo bước
Vật liệu: xử lý ceramic trên thanh đẩy pittong (Khả năng chống ăn mòn trong 216 giờ theo DIN 50021 SS) - Sơn epoxy màu đen trên xylanh

Loading...
Còn trong kho Giao hàng trong 04 tuần
 1. 1,288,000 ₫
  Xem phụ kiện
 2. 1,311,000 ₫
  Xem phụ kiện
 3. 1,375,000 ₫
  Xem phụ kiện
 4. 1,395,000 ₫
  Xem phụ kiện
 5. 1,847,000 ₫
  Xem phụ kiện
 6. 2,172,000 ₫
  Xem phụ kiện
 7. 2,219,000 ₫
  Xem phụ kiện
 8. 3,042,000 ₫
  Xem phụ kiện
 9. 1,282,000 ₫
  Xem phụ kiện
 10. 3,245,000 ₫
  Xem phụ kiện