Series QS-28


LOADING IMAGES
galleryImageOne

Piston rod/body diameter: Ø 14mm / Ø 28mm
Valve: integrated
Connection: Piston rod/body thread : M10*9 / M10*13
Progressivity: approximately 80% for stroke from 100 to 350mm - 65% for stroke from 400 to 750mm
Speed & damping: low speed - high damping between 30mm to 70mm according to the stroke
Material: ceramic treatment on the rod (corrosion resistance 216 h according to DIN 50021 SS)
Black epoxy paint on the body


Đường kính thanh đẩy pittong/xylanh: Ø 14mm / Ø 28mm
Van: tích hợp
Bộ phận nối: ren thanh đẩy pittong/xylanh: M10*9 / M10*13
Độ tịnh tiến: xấp xỉ 80% đối với bước từ 100 đến 350mm - 65% đối với bước từ 400 đến 750mm
Tốc độ & giảm rung: tốc độ thấp - giảm rung cao từ 30mm đến 70mm theo bước
Vật liệu: xử lý ceramic trên thanh đẩy pittong (Khả năng chống ăn mòn trong 216 giờ theo DIN 50021 SS) - Sơn epoxy màu đen trên xylanh

Loading...
Còn trong kho Giao hàng trong 04 tuần
 1. 1,624,000 ₫
  Xem phụ kiện
 2. 1,778,000 ₫
  Xem phụ kiện
 3. 1,856,000 ₫
  Xem phụ kiện
 4. 1,891,000 ₫
  Xem phụ kiện
 5. 2,233,000 ₫
  Xem phụ kiện
 6. 2,535,000 ₫
  Xem phụ kiện
 7. 2,810,000 ₫
  Xem phụ kiện
 8. 3,344,000 ₫
  Xem phụ kiện
 9. 3,750,000 ₫
  Xem phụ kiện
 10. 4,199,000 ₫
  Xem phụ kiện
 11. 4,594,000 ₫
  Xem phụ kiện
 12. 5,559,000 ₫
  Xem phụ kiện
 13. 5,739,000 ₫
  Xem phụ kiện
 14. 6,453,000 ₫
  Xem phụ kiện
mỗi trang