Series QS-40


LOADING IMAGES
galleryImageOne

Piston rod/body diameter: Ø 20mm / Ø 40mm
Valve: integrated
Connection: Piston rod/body thread : MF14*15 / MF14*15
Progressivity: approximately 48%.
Speed & damping: low speed - high damping between 30mm to 70mm according to the stroke
Material: ceramic treatment on the rod (corrosion resistance 216 h according to DIN 50021 SS)
Black epoxy paint on the body


Đường kính thanh đẩy pittong/xylanh: Ø 20mm / Ø 40mm
Van: tích hợp
Bộ phận nối: ren thanh đẩy pittong/xylanh: MF14*15 / MF14*15
Độ tịnh tiến: xấp xỉ 48%
Tốc độ & giảm rung: tốc độ thấp - giảm rung cao từ 30mm đến 70mm theo bước
Vật liệu: xử lý ceramic trên thanh đẩy pittong (Khả năng chống ăn mòn trong 216 giờ theo DIN 50021 SS) - Sơn epoxy màu đen trên xylanh

Loading...
Còn trong kho Giao hàng trong 04 tuần
 1. 4,452,000 ₫
  Xem phụ kiện
 2. 16,185,000 ₫
  Xem phụ kiện
 3. 4,863,000 ₫
  Xem phụ kiện
 4. 5,243,000 ₫
  Xem phụ kiện
 5. 6,032,000 ₫
  Xem phụ kiện
 6. 6,966,000 ₫
  Xem phụ kiện
 7. 8,265,000 ₫
  Xem phụ kiện
 8. 10,214,000 ₫
  Xem phụ kiện
 9. 12,273,000 ₫
  Xem phụ kiện
mỗi trang