Series QSI-15 - stainless steel 316


LOADING IMAGES
galleryImageOne

Diameter piston rod cylinder: 6mm / Ø 15mm 
Valve: integrated 
Fitting: thread piston rod cylinder: M5*5/M5*5 
Progressivity: around 27% 
Speed & damping: normal speed - high damping 
Materials: piston rod and cylinder in stainless steel 316L


Đường kính thanh đẩy pittong/xylanh: Ø 6mm / Ø 15mm 
Van: tích hợp 
Bộ phận nối: ren thanh đẩy pittong/xylanh: M5*5 / M5*5 
Độ tịnh tiến: khoảng 27% 
Tốc độ & giảm rung: tốc độ bình thường - giảm rung cao 
Vật liệu: thanh đẩy pittong và xylanh bằng thép không gỉ 316L

Loading...
Còn trong kho Giao hàng trong 04 tuần
  1. 2,891,000 ₫
    Xem phụ kiện
  2. 3,184,000 ₫
    Xem phụ kiện
  3. 2,714,000 ₫
    Xem phụ kiện
mỗi trang