Series QSI-19 - stainless steel 316


LOADING IMAGES
galleryImageOne

Diameter piston rod/cylinder: Ø 8mm / Ø 19mm 
Valve: integrated 
Fitting: thread piston rod/cylinder: M8*8 / M8*8 
Progressivity: around 33% 
Speed & damping: low speed - high damping 
Materials: piston rod and cylinder in stainless steel 316L


Đường kính thanh đẩy pittong/xylanh: Ø 8mm / Ø 19mm 
Van: tích hợp 
Bộ phận nối: ren thanh đẩy pittong/xylanh: M8*8 / M8*8 
Độ tịnh tiến: khoảng 33% 
Tốc độ & giảm rung: tốc độ thấp - giảm rung cao 
Vật liệu: thanh đẩy pittong và xylanh bằng thép không gỉ 316L

Loading...
Còn trong kho Giao hàng trong 04 tuần
  1. 3,741,000 ₫
    Xem phụ kiện
  2. 3,918,000 ₫
    Xem phụ kiện
  3. 4,170,000 ₫
    Xem phụ kiện
mỗi trang