Series QSI-22 - stainless steel 316


LOADING IMAGES
galleryImageOne

Diameter piston rod/cylinder: Ø 10mm / Ø 22mm 
Valve: integrated 
Fitting: thread piston rod/cylinder: M8*9 / M8*8 
Progressivity: approx. 39% 
Speed & damping: low speed - high damping 
Materials: piston rod and cylinder in stainless steel 316L


Đường kính thanh đẩy pittong/xylanh: Ø 10mm / Ø 22mm 
Van: tích hợp 
Bộ phận nối: ren thanh đẩy pittong/xylanh: M8*9 / M8*8 
Độ tịnh tiến: xấp xỉ 39% 
Tốc độ & giảm rung: tốc độ thấp - giảm rung cao 
Vật liệu: thanh đẩy pittong và xylanh bằng thép không gỉ 316L

Loading...
Còn trong kho Giao hàng trong 04 tuần
 1. 3,582,000 ₫
  Xem phụ kiện
 2. 3,819,000 ₫
  Xem phụ kiện
 3. 4,077,000 ₫
  Xem phụ kiện
 4. 4,225,000 ₫
  Xem phụ kiện
 5. 4,779,000 ₫
  Xem phụ kiện
 6. 5,058,000 ₫
  Xem phụ kiện
 7. 3,361,000 ₫
  Xem phụ kiện
mỗi trang