Series QSIN-22 - stainless steel 304


LOADING IMAGES
galleryImageOne

Diameter piston rod/cylinder: Ø 10mm / Ø 22mm 
Valve: integrated 
Fitting: thread piston rod/cylinder: M8*9 / M8*8 
Progressivity: approx. 39% 
Speed & damping: low speed-high damping 
Materials: piston rod and cylinder in stainless steel 304


Đường kính thanh đẩy pittong/xylanh: Ø 10mm / Ø 22mm 
Van: tích hợp 
Bộ phận nối: ren thanh đẩy pittong/xylanh: M8*9 / M8*8 
Độ tịnh tiến: xấp xỉ 39% 
Tốc độ & giảm rung: tốc độ thấp - giảm rung cao 
Vật liệu: thanh đẩy pittong và xylanh bằng thép không gỉ 304

Loading...
Còn trong kho Giao hàng trong 04 tuần
 1. 2,598,000 ₫
  Xem phụ kiện
 2. 2,680,000 ₫
  Xem phụ kiện
 3. 2,958,000 ₫
  Xem phụ kiện
 4. 3,190,000 ₫
  Xem phụ kiện
 5. 2,442,000 ₫
  Xem phụ kiện
mỗi trang