Series QSIN-28 - stainless steel 304


LOADING IMAGES
galleryImageOne

Diameter piston rod/cylinder: Ø 14mm / Ø 28mm 
Valve: integrated 
Fitting: thread piston rod/cylinder: M109 / M10-13 
Progressivity: around 52% 
Speed & damping: low speed - high damping 
Materials: piston rod and cylinder in stainless steel 304


Đường kính thanh đẩy pittong/xylanh: Ø 14mm / Ø 28mm 
Van: tích hợp 
Bộ phận nối: ren thanh đẩy pittong/xylanh: M10*9 / M10*13 
Độ tịnh tiến: khoảng 52% 
Tốc độ & giảm rung: tốc độ thấp - giảm rung cao 
Vật liệu: thanh đẩy pittong và xylanh bằng thép không gỉ 304

Loading...
Còn trong kho Giao hàng trong 04 tuần
 1. 3,350,000 ₫
  Xem phụ kiện
 2. 3,645,000 ₫
  Xem phụ kiện
 3. 3,706,000 ₫
  Xem phụ kiện
 4. 3,767,000 ₫
  Xem phụ kiện
mỗi trang