Series QZ-19


LOADING IMAGES
galleryImageOne

Diameter piston rod/cylinder: 6mm / 19mm
Valve: integrated 
Fitting: thread piston rod cylinder: M8*9/M8*8 
Progressivity: approx 20% 
Speed & damping: normal speed - without damping 
Materials: ceramic treatment on the piston rod (Corrosion resistance 216 h according to DIN 50021 SS)Black epoxy paint on the cylinder


Đường kính thanh đẩy pittong/xylanh: Ø 6mm / Ø 19mm
Van: tích hợp
Bộ phận nối: ren thanh đẩy pittong/xylanh: M8*9 / M8*8
Độ tịnh tiến: xấp xỉ 20%
Tốc độ & giảm rung: tốc độ bình thường - không có giảm rung
Vật liệu: xử lý ceramic trên thanh đẩy pittong (Khả năng chống ăn mòn trong 216 giờ theo DIN 50021 SS) - Sơn epoxy màu đen trên xylanh

Loading...
Còn trong kho Giao hàng trong 04 tuần
 1. 3,167,000 ₫
  Xem phụ kiện
 2. 3,196,000 ₫
  Xem phụ kiện
 3. 3,268,000 ₫
  Xem phụ kiện
 4. 3,321,000 ₫
  Xem phụ kiện
 5. 3,344,000 ₫
  Xem phụ kiện
 6. 3,057,000 ₫
  Xem phụ kiện
mỗi trang