Series QZ-28


LOADING IMAGES
galleryImageOne

Diameter piston rod/cylinder: Ø 10mm / Ø 28mm 
Valve: integrated
Fitting: thread piston rod cylinder: M10*9/M10*13 
Progressivity: approx. 60% 
Speed & damping: normal speed - without damping 
Materials: ceramic treatment on the piston rod (Corrosion resistance 216 h according to DIN 50021 SS)Black epoxy paint on the cylinder


Đường kính thanh đẩy pittong/xylanh: Ø 10mm / Ø 28mm
Van: tích hợp
Bộ phận nối: ren thanh đẩy pittong/xylanh: M10*9 / M10*13
Độ tịnh tiến: xấp xỉ 60%
Tốc độ & giảm rung: tốc độ bình thường - không có giảm rung
Vật liệu: xử lý ceramic trên thanh đẩy pittong (Khả năng chống ăn mòn trong 216 giờ theo DIN 50021 SS) - Sơn epoxy màu đen trên xylanh

Loading...
Còn trong kho Giao hàng trong 04 tuần
 1. 3,555,000 ₫
  Xem phụ kiện
 2. 3,555,000 ₫
  Xem phụ kiện
 3. 4,008,000 ₫
  Xem phụ kiện
 4. 4,130,000 ₫
  Xem phụ kiện
 5. 4,283,000 ₫
  Xem phụ kiện
 6. 4,533,000 ₫
  Xem phụ kiện
 7. 4,753,000 ₫
  Xem phụ kiện
 8. 4,962,000 ₫
  Xem phụ kiện
 9. 6,528,000 ₫
  Xem phụ kiện
 10. 7,157,000 ₫
  Xem phụ kiện
 11. 7,497,000 ₫
  Xem phụ kiện
mỗi trang