Series QHB-15


LOADING IMAGES

Diameter piston rod cylinder: 6mm / 15mm 
Fitting: thread piston rod cylinder: M5'5/M5'5 
Materials: ceramic treatment on the piston rod (Corrosion resistance 216 h according to DIN 50021 SS) - Black epoxy paint on the cylinder 
Control Type: B -dual effect, A = pull direction, E = push direction 
Free travel effect: 20% of the stroke 
Options: «without free travel effects» (with floating piston) on request 
Please note «Y/xxN» where «xx» is the force at the end of the item EL2 = stroke x 2.45 +47 (max. force = 50N)


Đường kính thanh đẩy pittong/xylanh: Ø 6mm / Ø 15mm 
Bộ phận nối: ren thanh đẩy pittong/xylanh: M5*5 / M5*5 
Vật liệu: xử lý ceramic trên thanh đẩy pittong (Khả năng chống ăn mòn trong 216 giờ theo DIN 50021 SS) - Sơn epoxy màu đen trên xylanh 
Kiểu điều khiển: «B» = ảnh hưởng kép «A» = hướng kéo «E» = hướng đẩy 
Ảnh hưởng di chuyển tự do: 20 % bước 
Tùy chọn: «không có ảnh hưởng di chuyển tự do» (có pittong nổi) theo yêu cầu. 
Xin lưu ý «Y/xxN» trường hợp«xx» là lực ở cuối mục EL2 = bước x 2,45 + 47 (lực cực đại = 50N)

Loading...
Còn trong kho Giao hàng trong 04 tuần
 1. 2,706,000 ₫
  Xem phụ kiện
 2. 2,706,000 ₫
  Xem phụ kiện
 3. 2,706,000 ₫
  Xem phụ kiện
 4. 2,741,000 ₫
  Xem phụ kiện
 5. 2,743,000 ₫
  Xem phụ kiện
 6. 2,741,000 ₫
  Xem phụ kiện
 7. 2,590,000 ₫
  Xem phụ kiện
 8. 2,590,000 ₫
  Xem phụ kiện
 9. 2,590,000 ₫
  Xem phụ kiện
 10. 2,630,000 ₫
  Xem phụ kiện
 11. 2,630,000 ₫
  Xem phụ kiện
 12. 2,630,000 ₫
  Xem phụ kiện
 13. 2,665,000 ₫
  Xem phụ kiện
 14. 2,665,000 ₫
  Xem phụ kiện
mỗi trang