Series QHB-40


LOADING IMAGES

Diameter piston rod/cylinder: Ø 14mm / Ø 40mm 
Fitting: thread piston rod/cylinder: M14*15 / M14*15 
Materials: ceramic treatment on the piston rod (Corrosion resistance 216 h according to DIN 50021 SS) - Black epoxy paint on the cylinder 
Control Type: «B» = dual effect - «A» = pull direction - «E» = push direction 
Free travel effect: 20 % of the stroke Option: «without free travel effect» (with floating piston) on request Please note «Y/xxN» where «xx» is the force at the end of the item EL2 = stroke x 2,32 + 82 (max. force = 200N)


Đường kính thanh đẩy pittong/xylanh: Ø 14mm / Ø 40mm 
Bộ phận nối: ren thanh đẩy pittong/xylanh: M14*15 / M14*15 
Vật liệu: xử lý ceramic trên thanh đẩy pittong (Khả năng chống ăn mòn trong 216 giờ theo DIN 50021 SS) - Sơn epoxy màu đen trên xylanh 
Kiểu điều khiển: «B» = ảnh hưởng kép - «A» = hướng kéo - «E» = hướng đẩy 
Ảnh hưởng di chuyển tự do: 20 % bước 
Tùy chọn: «không có ảnh hưởng di chuyển tự do» (có pittong nổi) theo yêu cầu. Xin lưu ý «Y/xxN» trường hợp «xx» là lực ở cuối mục EL2 = bước x 2,32 + 82 (lực cực đại = 200N)

Loading...
Còn trong kho Giao hàng trong 04 tuần
 1. 5,713,000 ₫
  Xem phụ kiện
 2. 5,713,000 ₫
  Xem phụ kiện
 3. 5,713,000 ₫
  Xem phụ kiện
 4. 5,870,000 ₫
  Xem phụ kiện
 5. 5,864,000 ₫
  Xem phụ kiện
 6. 5,864,000 ₫
  Xem phụ kiện
 7. 6,096,000 ₫
  Xem phụ kiện
 8. 6,096,000 ₫
  Xem phụ kiện
 9. 6,096,000 ₫
  Xem phụ kiện
 10. 6,470,000 ₫
  Xem phụ kiện
 11. 6,473,000 ₫
  Xem phụ kiện
 12. 6,470,000 ₫
  Xem phụ kiện
 13. 7,238,000 ₫
  Xem phụ kiện
 14. 7,241,000 ₫
  Xem phụ kiện
 15. 7,238,000 ₫
  Xem phụ kiện
 16. 8,654,000 ₫
  Xem phụ kiện
Trang
mỗi trang