Đầu phun chất lỏng (Biên dạng tang trống)


LOADING IMAGES

JJXP series, Biên dạng phun tang trống 
Áp suất tiêu chuẩn: 0.2MPa
Kết nối ren: R1/8, R1/4, R3/8, Rc3/8, Rc1/2, R3/4, Rc3/4, Rc1, Rc2, Rc2*1/2, or Rc3
Góc phun:  55゚, 65゚, 70゚, 75゚, 80゚, 85゚, 90゚, 95゚, 100゚, or 105゚
Lưu lượng phun tại áp 0.2MPa: 0.50 - 1200 ℓ/min
Độ tơi(Mean droplet diameter): 270–1,950 μm
Vật liệu: Inox S303

Loading...
Còn trong kho Giao hàng trong 04 tuần
mỗi trang