Đầu phun chất lỏng (Biên dạng tia mảnh)


LOADING IMAGES

CP, CCP series, Biên dạng phun tia mảnh
Áp suất tiêu chuẩn: 3MPa
Kết nối ren: R1/8, R1/4
Lưu lượng phun tại áp 3MPa: 13.6–104 ℓ/min
Độ tơi(Mean droplet diameter): -
Vật liệu: Inox S303, S316

Loading...
Còn trong kho Giao hàng trong 04 tuần
mỗi trang