Đầu phun chất lỏng (Biên dạng Vành khăn)


LOADING IMAGES

KB series, Biên dạng phun vành khăn
Áp suất tiêu chuẩn: 0.7MPa
Kết nối ren: G1/4B
Góc phun:  60゚, 80゚
Lưu lượng phun tại áp 0.7MPa: 2.00 - 107 ℓ/hr
Độ tơi(Mean droplet diameter): 45–210 μm
Vật liệu: Inox S303

Loading...
Còn trong kho Giao hàng trong 04 tuần
mỗi trang