Vòi phun chất lỏng (Biên dạng dẹt)


LOADING IMAGES

VVP series, Biên dạng phun dẹt
Áp suất tiêu chuẩn: 0.3MPa
Kết nối ren: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, or R1
Góc phun: 15゚, 25゚, 40゚, 50゚, 65゚, 80゚, 90゚, or 115゚
Lưu lượng phun tại áp 0.3MPa: 0.20–150 ℓ/min
Độ tơi(Mean droplet diameter): 150–1,100 μm
Vật liệu: Inox S303

Loading...
Còn trong kho Giao hàng trong 04 tuần
mỗi trang