Đầu nối khí: dùng cho van, xy-lanh


LOADING IMAGES

Cổng ren: M5 –  Rc 1/2 inch

Ống khí: phi 4 - 16

Loading...
Còn trong kho Giao hàng trong 04 tuần
mỗi trang