Van điện từ 2 ngã


LOADING IMAGES

Loại NC (thường đóng), loại NO (thường mở)

Cổng ren: Rc1 / 4 đến Rc1 inch

Dùng cho: khí, chân không, nước, dầu, nước nóng (lên đến 900C)

Loading...
Còn trong kho Giao hàng trong 04 tuần
mỗi trang