Bộ lọc dầu loại M series


LOADING IMAGES

Cổng ren: Rc 1/8 –  Rc 1 inch

Ứng dụng cho các loại lọc:

◆ S type: khí nén công nghiệp nói chung

◆ M type: khí nén không dầu

◆ S type: khí nén không mùi

Loading...
Còn trong kho Giao hàng trong 04 tuần
mỗi trang