Van điện từ 2 ngã


LOADING IMAGES

Loại NC (thường đóng), loại NO (thường mở)

Cổng ren: Rc1 / 4 đến Rc1 inch

Dùng cho: khí, chân không, nước, dầu, nước nóng (lên đến 900C)

Loading...
Còn trong kho Giao hàng trong 04 tuần
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

12 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần